Ik huur

Ben jij huurder van een woning van LeefGoed en heb je nog vragen? Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Vind je niet wat je zoekt?

Geef ons een seintje. We helpen je graag naar de meest geschikte woning.

Ik huren, meer info over huren bij woonmaatschappij LeefGoed in Kempen

Mijn woning

Wil je iets laten herstellen of onderhouden in je woning?

Controleer in het ZIEZO-boekje wie de herstelling moet uitvoeren: jij of LeefGoed.

Is de herstelling voor LeefGoed? Contacteer ons dan op 014 55 91 00 of mail naar herstellingen@leefgoed.be.

LeefGoed is zelf verzekerd tegen brand aan het gebouw zelf. Als er schade is aan het gebouw betaalt onze verzekering dit terug. Je moet je dus niet zelf verzekeren voor schade aan het gebouw.

? We raden aan om een inboedelverzekering af te sluiten. Ook sluit je best een familiale verzekering af:

  • Een inboedelverzekering verzekert jouw inboedel (meubels, persoonlijke zaken) tegen schade door brand, waterschade, storm, …
  • Een familiale verzekering (ook wel de burgerlijke aansprakelijkheid (BA)) dekt materiële en lichamelijke schade die jij, een gezinslid of je huisdier in je privé veroorzaakt bij anderen. Stel bv. dat je kind tijdens het spelen bij de buren een vaas omver trapt, dan is dit verzekerd.

Ons Reglement van inwendige orde (RIO) beschrijft wat je wel en niet mag veranderen. Meestal moet je toestemming vragen aan LeefGoed.

Daarvoor kan je het aanvraagformulier gebruiken.

Mijn huurcontract

Je huurcontract bestaat uit een ingevulde huurovereenkomst, samen met het reglement van inwendige orde en andere bijlagen.

De plaatsbeschrijving is een document met het overzicht van de staat van de woning op het moment dat je ze aanvaardt.

Je overloopt dit samen met de LeefGoed-medewerker op een afgesproken moment bij het overhandigen van de sleutels van je nieuwe huurwoning. Het is belangrijk om goed mee te volgen tijdens de plaatsbeschrijving.

Wanneer je de huurwoning verlaat, overlopen we die plaatsbeschrijving opnieuw. Afhankelijk van de staat van de woning bij je vertrek en de genoteerde bevindingen op de plaatsbeschrijving, maken we je eindafrekening op. Alle openstaande facturen en kosten voor herstellingen worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft wordt op je rekening gestort.

Ja. Wanneer je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een huurwaarborg betalen. De waarborg is 2 x de basishuurprijs van jouw woning (met een maximum van 1 111 euro in 2023).

Je betaalt de huurwaarborg voordat je de sleutels van je huurwoning krijgt. Bij het einde van de huurovereenkomst maken we op basis van de plaatsbeschrijving en de staat van de woning je eindafrekening op. Alle openstaande bedragen en de kosten voor herstellingen worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft wordt op je rekening gestort.

Mijn huurprijs

Heb je problemen om je huur te betalen? Praat erover met ons. Je kan ons bellen (014 55 91 00), e-mailen (info@leefgoed.be) of:

Kom langs in een loket.

Tijdens een contactmoment of na een afspraak.

Wacht niet te lang om ons te informeren.

Bovenop je huurbedrag kunnen nog bijkomende maandelijkse kosten komen, zoals het onderhoud en elektriciteit van gemeenschappelijke delen, het onderhoud van centrale verwarming, gezamenlijke afvalophaalsystemen, enz. Dit zijn de huurlasten.

De huurlasten kunnen verschillen van wijk tot wijk en zelfs van woning tot woning.

Ik verhuis

Je woont bij ons, maar je wil graag verhuizen. Dan mag je een andere woning vragen. Dat noemen we een ‘mutatie’.

Je schrijft je opnieuw in als kandidaat-huurder. ? Je komt op de gewone wachtlijsten terecht.

Je kunt je huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in onze kantoren in te vullen. Je ontvangt van ons dan een bevestiging dat je je opzeg gaf. Belangrijk ➡ Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg.

De opzeg geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet ook jouw partner (gehuwd of feitelijk) of de wettelijke samenwoner het opzegdocument ondertekenen. Bijwoners moeten geen opzeg betekenen.

De standaard opzegtermijn bedraagt 3 maanden en start op de eerste dag van de volgende maand nadat het opzegformulier werd bezorgd.

Als een alleenstaande huurder overlijdt, wordt de huurovereenkomst ontbonden op de laatste dag van de tweede maand na het overlijden. De wetgeving bepaalt dat nabestaanden deze 2 maanden huur nog moeten betalen, zelfs als de woning vroeger wordt leeggemaakt.

Overlijdt de hoofdhuurder en blijven er nog bijwoners over? Dan hebben zij het recht om de woning tijdelijk verder te bewonen tot de laatste dag van de zesde maand nadat wij het overlijden vernamen. Deze termijn kunnen we verlengen om billijkheidsredenen tot maximaal vijf jaar. Tijdens deze periode mogen er geen extra personen komen bijwonen. De bijwoners sluiten een bezettingsovereenkomst af met ons.

Bij verhuis naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap, geldt een standaard opzegtermijn van één maand. De termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop we je opzegbrief hebben ontvangen.

LeesGoed: nieuwsbrief voor onze bewoners

LeesGoed maart 2024

Mijn buren/goed samenleven

Mijn buren/goed samenleven

Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk in jouw buurt.

In ons Reglement van inwendige orde vind je praktische regels verbonden aan het huren bij ons. Als iedereen die regels volgt, is het aangenaam wonen en samenleven in onze buurten!

Enkele tips voor een goed contact:

  • Groet je buren, dat is aangenaam.
  • Maak een praatje, dan weet je wat er leeft.
  • Zorg dat het stil is tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ‘s morgens.
  • Laat geen voorwerpen of afval slingeren in de gang of op de stoep.
  • Help spontaan een handje als je ziet dat je buur het kan gebruiken.

Dat kan! Bezorg ons dit aanvraagformulier ingevuld terug. Via mail naar socialedienst@leefgoed.be of breng het binnen in een van onze loketten.

Denk maar aan een barbecue, straatontbijt, buurtbingo, … Lees meer over de voorwaarden.

TIP: Kijk ook eens op de website van je gemeente. Veel gemeenten ondersteunen activiteiten die hun inwoners zelf organiseren. Via de trefwoorden ‘evenement’ of ‘evenementenloket’ vind je snel hoe je ondersteuning voor jouw buurtactiviteit kan aanvragen.

Heb je vragen?

Stel ze ons zeker. We helpen je graag.

Scroll naar boven