Ik wil verhuren

Ben jij eigenaar van een woning in deze 11 Kempense gemeenten en wil je niet langer veel tijd en energie steken in het beheer van je huurwoning? Verhuur je woning dan aan LeefGoed. Dat biedt tal van voordelen.

Garanties

Omdat LeefGoed alle huurdersverplichtingen op zich neemt, garanderen wij jou een stipte betaling van de huur. Ook als de woning even leeg komt te staan of als de onderhuurder niet betaalt, blijven jouw huuropbrengsten gegarandeerd.

Op het einde van de overeenkomst krijg je je woning weer in de oorspronkelijke staat, rekening houdend met de normale slijtage.

We begeleiden alle huurders in hun wonen, waardoor de garantie op een goed onderhouden woning stijgt.

Geen administratieve rompslomp 

LeefGoed neemt de administratieve zaken op zich. Wij zorgen voor de:  

  • Opmaak van het huurcontract
  • Opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving
  • Registratie van het contract en plaatsbeschrijving
  • Overname van energielevering

Geen risico’s

Je vermijdt langdurige leegstand van jouw woning en de bijbehorende leegstandsheffing. Je loopt geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures. Bij problemen met huurders onderneemt LeefGoed alle nodige (gerechtelijke) stappen naar de huurder toe.

Kleine herstellings- of opfrissingswerken

Voor kleine herstellings- of opfrissingswerken doen we beroep op onze werkmannen.

Premies bij werken

Je hebt recht op verhoogde premies bij renovatiewerken. Op de website http://www.mijnverbouwpremie.be kan je meer informatie terugvinden.

Verlaagd tarief onroerende voorheffing

Voor eigenaars die verhuren via een woonmaatschappij is er een verlaagd tarief van de onroerende voorheffing. Op dit ogenblik betalen alle woningeigenaars jaarlijks 3,97% onroerende voorheffing (OV) op het kadastraal inkomen (KI)  aan het Vlaamse Gewest (daarnaast gaat er ook nog een percentage naar de provincie en de gemeente). Eigenaars die aan een woonmaatschappij verhuren betalen slechts 2,54% OV. 

Verlaagd btw-tarief

Verhuurders genieten van een btw-tarief van 12% in plaats van 21% voor de aankoop of bouw van nieuwbouwwoningen die verhuurd worden aan een woonmaatschappij voor tenminste 15 jaar.

Gunsttarief registratierechten

Wie een woning koopt om te verhuren aan een woonmaatschappij geniet van een voordeeltarief van 7%. Binnen de 3 jaar na aankoop dien je een huurovereenkomst van 9 jaar af te sluiten met een woonmaatschappij.

Professionele partner

Je verhuurt aan ons binnen het wettelijke kader van het Woninghuurdecreet Wij zijn experts in de huurwetgeving. Onze grondig opgeleide en ervaren werknemers begeleiden de onderhuurders bij het naleven van hun rechten en hun plichten als huurder. Onze medewerkers gaan ook geregeld op huisbezoek.

Een conforme woning

Wij huren en verhuren enkel woningen die voldoen aan de huidige woon,-kwaliteits- en veiligheidsnormen uit de Vlaamse Codex Wonen. Een woningonderzoeker van IOK onderzoekt de woning voor wij die inhuren en de gemeente levert een conformiteitsattest af.

Is de woning niet conform? Dan kunnen wij je informeren over de mogelijke premies. Er gebeurt steeds een eerste vrijblijvend prospectiebezoek door een medewerker van de woonmaatschappij.

Billijke huurprijs

Er is een vastgestelde huurprijs per type woning, het aantal slaapkamers en de betaalbaarheid voor de huurders. De huurprijzen variëren van 400 euro voor een studio tot 750 euro voor een appartement/huis met 5 of meer slaapkamers.

Scroll naar boven