Ik wil stoppen met huren/huuropzeg

Je kunt je huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in onze kantoren in te vullen. Je ontvangt van ons dan een bevestiging dat je je opzeg gaf. Belangrijk ➡ Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg.

De opzeg geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet ook jouw partner (gehuwd of feitelijk) of de wettelijke samenwoner het opzegdocument ondertekenen. Bijwoners moeten geen opzeg betekenen.

De standaard opzegtermijn bedraagt 3 maanden en start op de eerste dag van de volgende maand nadat het opzegformulier werd bezorgd.

Als een alleenstaande huurder overlijdt, wordt de huurovereenkomst ontbonden op de laatste dag van de tweede maand na het overlijden. De wetgeving bepaalt dat nabestaanden deze 2 maanden huur nog moeten betalen, zelfs als de woning vroeger wordt leeggemaakt.

Overlijdt de hoofdhuurder en blijven er nog bijwoners over? Dan hebben zij het recht om de woning tijdelijk verder te bewonen tot de laatste dag van de zesde maand nadat wij het overlijden vernamen. Deze termijn kunnen we verlengen om billijkheidsredenen tot maximaal vijf jaar. Tijdens deze periode mogen er geen extra personen komen bijwonen. De bijwoners sluiten een bezettingsovereenkomst af met ons.

Bij verhuis naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap, geldt een standaard opzegtermijn van één maand. De termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop we je opzegbrief hebben ontvangen.

Scroll naar boven