Hoeveel betaal ik?

❗ Let op: geld lenen kost ook geld.

Rentevoet

De oorspronkelijke rentevoet is de rentevoet die op de Vlaamse woonlening wordt toegepast bij het afsluiten ervan en die wordt berekend op de referentiedatum (bij ontvangst van de dossierkosten door het Vlaams Woningfonds) bij het aangaan van de Vlaamse woonlening.

Deze rentevoet is het resultaat van de berekening volgens de wettelijk vastgestelde formule waarbij rekening wordt gehouden met de referentierentevoet bij het aangaan van de Vlaamse woonlening, het inkomen, het aantal personen ten laste, de ligging van de woning en de kredietduur en afgerond op de wijze zoals wettelijk voorzien.

De referentierentevoet wordt op het einde van elke maand bepaald door het Vlaams Woningfonds en is gebaseerd op de rentetarieven gepubliceerd door de Nationale Bank van België.

De oorspronkelijke rentevoet is variabel en wordt om de 5 jaar herberekend. Bij de vijfjaarlijkse herziening wordt rekening gehouden met de gezinstoestand zoals deze wordt vastgesteld op de referentiedatum bij de herberekening. De herziene rentevoet kan nooit hoger zijn dan 4/3 van de referentierentevoet bij het aangaan van de Vlaamse woonlening en nooit lager dan 2/3 van diezelfde referentierentevoet zonder lager te kunnen zijn dan een bepaald percentage, rekening houdend met de looptijd van de Vlaamse woonlening.

Voorbeeld: voor een Vlaamse woonlening van 170 000,00 euro in 20 jaar tegen een rentevoet van 0,1324% per maand (1,60% per jaar) bedraagt het maandelijks af te lossen bedrag 830,23 euro. Het totaal te betalen bedrag beloopt 198 424,97 euro. Het JKP bedraagt 1,85% (excl. premies van de aan te hechten brand- en eventuele schuldsaldoverzekering).

Je kan de rentevoet nooit onderhandelen.

Voor een precieze berekening, laat je een simulatie maken.

Maandelijkse aflossing

Je betaalt maandelijks het verschuldigde maandbedrag (kapitaal en interest) zoals je dat in de aflossingstabel vindt. Je betaalt rente op het al opgenomen en nog niet terugbetaalde kapitaal.

Aktekosten

Je moet bij elke aankoop notaris- en registratiekosten betalen. Alleen als de waarde van je woning hoger ligt dan het totale nodige leningsbedrag, kan je voor deze notaris- en registratiekosten bijlenen. De lening kan nooit hoger zijn dan de waarde van de woning.

Je kan de notariskosten berekenen op de website van notaris.be. De notaris rekent maar de helft van het ereloon wanneer je een lening bij het Vlaams Woningfonds hebt. 

Verzekeringskosten

Je moet verplicht een brandverzekering afsluiten voor je woning.

Het Vlaams Woningfonds promoot de gratis verzekering Gewaarborgd Wonen. Deze verzekering komt tussen in de terugbetaling van het krediet in geval van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie ? www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Scroll naar boven