Hoe vraag ik een lening aan?

1. Simulatie (berekening van een lening)

Voor een simulatie maak je een afspraak om langs te komen in één van onze loketten.

Breng zeker volgende documenten mee:

 • de identiteitskaart van jezelf en eventuele andere mede-ontleners.
 • het laatste beschikbare aanslagbiljet van jou en van alle personen die samen met jou in de woning zullen wonen. Opgelet: enkel Belgische aanslagbiljetten kunnen aanvaard worden. Een aangifte van de belastingen of een berekening van tax-on-web gelden niet.
 • fiches van jouw inkomen van de laatste zes maanden (loonfiches, uitkeringen, kindergeld, …).
 • hoe oud zijn je kinderen? Als je meerderjarige kinderen hebt voor wie je nog kinderbijslag of wezentoelage ontvangt: breng de verklaring mee van de Kas voor Gezinsvergoedingen.
 • als je geen inkomen hebt: het bewijs van geen inkomen of van een niet-belastbaar inkomen zoals je leefloon.
 • als je in een situatie van co-ouderschap zit: het vonnis, de notariële akte of de overeenkomst tussen beide ouders.
 • als jij of een gezinslid officieel mindervalide bent: een attest of bewijs van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de Kas die je invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Op het attest moet de invaliditeitsgraad staan.
 • in welke gemeente ga je kopen?

2. Dossier openen en dossierkost

Voor het openen van je kredietaanvraag maak je een afspraak. Tijdens deze afspraak betaal je de dossierkosten. De dossierkosten bedragen 100 euro die je via bancontact betaalt. Wanneer het Vlaams Woningfonds (VWF) de dossierkosten ontvangt, leggen ze alle voorwaarden vast: je gezinstoestand van die dag, de marktrentevoet van die dag en het recentste belastbaar inkomen zoals dat gekend is bij de belastingdienst die dag. Deze dag wordt de referentiedatum.

Je krijgt de 100 euro terugbetaald als je het kredietaanbod weigert of als het VWF je leningsaanvraag afkeurt.

Alle documenten die je ons ingevuld bezorgt moeten een datum hebben die na de betaling van de dossierkosten valt.

Wanneer je een berekening laat maken én een dossier wil opstarten moet je 2 afspraken inboeken zodat we genoeg tijd kunnen voorzien voor jou.

3. Schatting

Een schatter van het VWF komt de woning bekijken om de waarde vast te stellen. Dat is de schatting. De schattingen en plaatsbezoeken zijn altijd gratis.

Voor de schatting bezorg je ons volgende gegevens:

 • gegevens over de woning (formulier VWF), EPC, keuring elektriciteit;
 • een uittreksel uit de kadastrale legger; voor appartementen zijn dit er 2;
 • een schets van de woning of plannen met de indeling.

4. Na de schatting

Na de schatting ontvang je van het VWF een brief waarin staat of de woning voldoet aan de maximale verkoopvoorwaarden. In die brief staan ook de bedragen die je maximaal kan lenen en of je verplicht bent tot noodzakelijke verbouwingswerken.

De aanvraag van je lening kan nu afgewerkt worden en wordt ter goedkeuring doorgestuurd.

5. Schriftelijk aanbod

Het VWF keurt jouw aanvraag goed, als je aan de voorwaarden voldoet en jouw woning is goedgekeurd.

? Je ontvangt dan een brief met het schriftelijk aanbod. Je ondertekent dit schriftelijk aanbod en stuurt het terug naar het VWF. Wanneer het VWF dit ontvangt bezorgen zij alle documenten aan de notaris om de akte voor te bereiden.

6. Akte bij de notaris

Nadat de notaris de documenten van het VWF ontvangt, begint hij met de akte voor te bereiden. Hij contacteert je voor een concrete datum voor de ondertekening van de akte. Wanneer je akte getekend is betaal je op de 8ste van de volgende maand intrest en de 8ste van de daaropvolgende maand het volledige maandbedrag (kapitaal+intrest).

7. Uitbetaling van de lening

Het Vlaams Woningfonds betaalt het kredietbedrag nooit rechtstreeks aan de ontleners. De gelden worden tijdig gestort op de financiële rekening van de door jou gekozen notaris, zodat deze de verkoper of vorige kredietverstrekker/geldschieter kan betalen.

Indien je werken uitvoert, wordt het daarvoor bestemde kredietbedrag op een lopende rekening bij het Vlaams Woningfonds geplaatst. Je kan dan onbetaalde, originele facturen die je hebt ondertekend als ‘goed voor betaling’ opsturen, mailen of opladen via “MijnWoningfonds”. Het VWF betaalt dan rechtstreeks aan de aannemer en/of leverancier in kwestie.

8. Het Vlaams Woningfonds (VWF)

LeefGoed maakt berekeningen voor een krediet bij het VWF en stelt het kredietdossier mee op met jou. Info over de kredieten kan je ook terugvinden op de website van het Vlaams Woningfonds.

Scroll naar boven