Ik wil kopen

Op zoek naar een koopwoning in deze 11 Kempense gemeenten? Woonmaatschappij LeefGoed begeleidt je naar de meest geschikte woning.

Bekijk de beschikbare woningen of woningen in uitvoering.

Heb je een andere vraag rond koopwoningen? ⬇️Check hieronder veelgestelde vragen.

Vind je niet wat je zoekt? Geef ons een seintje. We helpen je graag.

Inschrijven voor een koopwoning

We verkopen de sociale woningen of bouwgronden in chronologische volgorde van inschrijving. Dit betekent dat de persoon die zich eerst inschreef, eerst een sociale woning of bouwgrond kan kopen.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In enkele specifieke situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je de voorrangsregels.

 • Jij of één van je gezinsleden heeft een bepaalde handicap en de koopwoning is specifiek aangepast aan die handicap. Deze voorrang geldt alleen voor koopwoningen en niet voor bouwgronden.
 • Je woont in een woning die onteigend wordt. Je kunt er dus niet blijven wonen.

Je hebt ook altijd voorrang als je een voldoende lokale band hebt met de gemeente waarin de sociale woning of bouwgrond ligt:

 • Je woont 6 jaar of langer onafgebroken in deze gemeente of een aangrenzende gemeente, die in ons werkgebied of het werkgebied van een andere woonmaatschappij in Vlaanderen ligt.
 • Je werkt minstens halftijds in deze gemeente.
 • Je hebt een langdurige en zwaarwichtige maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met deze gemeente.

Als je een sociale woning of bouwgrond wilt kopen, moet je ingeschreven zijn in het register in de gemeente waar je wilt wonen. Dat is een lijst waar iedereen opstaat die graag een woning of bouwgrond wil kopen.

Je kan doorlopend inschrijven in onze registers. Ook als er nog geen concrete bouwplannen of gronden zijn in de gemeente van jouw voorkeur, kan je je inschrijven.

We kijken je gegevens na en daarna krijg je bericht om het inschrijvingsgeld te storten. Pas dan is de inschrijving definitief.

Je mag in zoveel registers inschrijven als je wilt. Per register betaal je 50 euro die je nadien bij een aankoop terugkrijgt. Betalen kan enkel via Payconiq of een overschrijving.

Per register waarin jij je inschrijft, krijg je een inschrijvingsbewijs met de vermelding van je inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum.

Om je in te schrijven voor een koopwoning moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

👉 Bekijk of jij in aanmerking komt.

Wachtlijst

Wachtlijst koopwoning

Ja, dat kan. Je krijgt jouw inschrijvingsgeld terug in de volgende situaties: 

 • Je koopt een sociale woning of bouwgrond.
 • Je vraagt zelf dat we je schrappen. Je komt hiervoor langs of stuurt ons een brief of e-mail met vermelding van je rijksregisternummer en bankrekeningnummer. 
 • Je voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het ogenblik dat wij jou een woning aanbieden.
 • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarden, wanneer wij onze registers actualiseren.

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld niet terug in de volgende situaties:

 • Je antwoordt niet of te laat op de vraag die wij jou stellen bij de actualisatie van het register of een aanbod van een sociale koopwoning of bouwgrond. Je wordt niet geschrapt als je overmacht aantoont.
 • Je gaat niet in op het aanbod van een woning of bouwgrond. Je wordt niet geschrapt als je een gegronde reden aantoont voor jouw weigering.
 • Je aanvaardde een aangeboden woning, maar wil ze nadien toch niet kopen. 
 • Je hebt bij jouw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.

Ben jij ingeschreven als kandidaat-koper? Dan kan je je voorlopige plaatsnummer nakijken voor het register/de registers waarvoor jij bent ingeschreven via Het Vlaams Register Kandidaatkopers.

Mijn verplichtingen als koper

Koop je een sociale woning, dan moet je twintig jaar in de woning wonen.

De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Je mag de woning tijdens die periode niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat je de woning bijvoorbeeld niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht geven, … Je mag de woning wel inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 20 jaar, dan moet één van je erfgenamen de verplichtingen verder naleven. Dit geldt enkel voor de erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen (bijvoorbeeld: vruchtgebruik, volle eigendom). Leef jij of één van jouw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kunnen we een schadevergoeding eisen. Soms kunnen we beslissen om de woning opnieuw te kopen

Koop je een sociale bouwgrond, dan moet je er binnen vier jaar een woning op bouwen volgens de juiste bouwvolumenormen. De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Startte er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit, dan ontbinden we de verkoopakte. Zijn er binnen die vier jaar al werken gebeurd, maar is de woning nog niet winddicht? Bouw je de woning niet volgens de juiste bouwvolumenormen? Dan betaal je ons de schadevergoeding zoals die in de verkoopakte staat.

Je moet ook tien jaar in de woning wonen. Deze termijn van tien jaar loopt vanaf de voorlopige oplevering van de woning. Je mag de woning tijdens die periode, net zoals bij een sociale koopwoning, niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Als je zou overlijden vóór het verstrijken van de termijn van 10 jaar dan moet één van je erfgenamen, net zoals bij sociale koopwoningen, de verplichtingen verder naleven.

Leef jij of één van jouw erfgenamen deze verplichting niet na, dan betaal je een schadevergoeding.

Appartementen nieuwbouw te koop in Laakdal

Welke koopwoningen?

Hieronder vind jij een overzicht van waar LeefGoed momenteel koopwoningen aanbiedt.

De projecten 'in uitvoering' zijn projecten die nog niet koopklaar zijn. Bij deze projecten vind je al wel wat info. Deze info vullen we aan naargelang de bouwfase vordert.

Scroll naar boven