Betaal ik een huurwaarborg?

Ja. Wanneer je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een huurwaarborg betalen. De waarborg is 2 x de basishuurprijs van jouw woning (met een maximum van 1 111 euro in 2023).

Je betaalt de huurwaarborg voordat je de sleutels van je huurwoning krijgt. Bij het einde van de huurovereenkomst maken we op basis van de plaatsbeschrijving en de staat van de woning je eindafrekening op. Alle openstaande bedragen en de kosten voor herstellingen worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft wordt op je rekening gestort.

Scroll naar boven